Zmiany kadrowe w Zarządzie Naszego Koła


W dniu 17-05-2015r. w miejscowości Bądzów odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego Koła. Do zmian doszło w dwóch funkcjach tj.Prezesa i Skarbnika .

Wyniki wyborów są następujące : nowym Prezesem  koła został kol. Krzysztof Kuśmierz ,a Skarbnikiem kol. Sylwester Rokaszewicz, pozostałe stanowiska bez zmian tj. Łowczym jest kol. Stanisław Kozłowski , Wicełowczym kol. Jerzy Zgórski , Sekretarzem kol. Aleksander Starzecki.

W imieniu członków koła oraz własnym, wszystkim kolegom wybranym do nowego Zarządu na kadencję 2015-2020 gratuluję za dane Wam zaufanie do pełnienia powierzonych funkcji.

Życzymy Wam samych sukcesów oraz życzliwej atmosfery we współpracy między sobą oraz pozostałymi członkami Naszego Koła.

Darz Bór

Waldemar Charkow

P.S.

Sprawozdania z działalności byłego zarządu oraz budżet na 2015/2016 znajdują się na stronie zastrzeżonej.

Pozwoliłem sobie opublikować wiadomości osobiście  po raz ostatni , ponieważ nowy Zarząd musi zdecydować o tym kto będzie dalej redagował artykuły i umieszczał je na stronie.Wszystkim czytelnikom moich wiadomości dziękuję za życzliwe uwagi i jeżeli kogoś uraziłem bardzo przepraszam.

Waldek