Zasilanie łowisk bażantami


Od trzech lat nasze koło prowadzi konsekwentnie akcję introdukcji bażanta w naszych łowiskach . W dniu 14-tego marca 2014 r. wypuszczono w obwodach nr7 i 19 100szt bażantów. Akcję przeprowadzili gospodarze łowisk Rafał Mościpan oraz Ireneusz Demeszuk pomagali im koledzy Aleksander Starzecki oraz jak zwykle od samego początku bardzo zaangażowany w ten projekt kol. Bohdan Kołodziej. Na efekty nie musieliśmy długo czekać , jak wynika  z obserwacji kolegów i nie tylko na wiosnę słychać i widać w naszych łowiskach te wspaniale ptaki. Gwarancją sukcesu jest coroczne dopuszczanie a przede wszystkim walka z naturalnymi drapieżnikami , których stan liczebny został znacząco zredukowany do ilości niezagrażającej wprawadzanemu gatunkowi oraz jemu samemu. Gatunki na które nasi koledzy polują cały rok to przede wszystkim lis i jenot oraz na razie sporadycznie szop pracz. Nasze koło od dwóch lat  zaprasza myśliwych z Norwegii , którzy oprócz odstrzału drapierzników pozostawiają w naszym kole dewizy oraz uczą naszych kolegów różnych sposobów polowań na lisy i jenoty.Wzajemna współpraca obu stronom przynosi satysfakcję w postaci trofeów oraz efektów hodowlanych. W tym miejscu wszystkim kolegom zaangażowanym w ten projekt ( łowczemu , gospodarzom oraz kol. W.A.A.Czyżom ) bardzo dziękuję i życzę każdemu oraz sobie pióra na rozkładzie.

Darz Bór

Prezes