Wieści z WZC Naszego Koła


Dnia 08-06-2014 r. w miejscowości Maniów odbyło się WZC Naszego Koła . Zgromadzenie było prawomocne przy frekwencji 22 osób.

Z ważnych spraw , które sprawiły najwięcej kontrowersji i emocji było uchwalenie regulaminu kwatery myśliwskiej , który będzie obowiązywać po zakończeniu dyżurów tj. od 03-07-2014 roku. Odrzucono uchwałę dot. zwolnienia osób po 65 roku życia z prac gospodarczy , oraz uchwałę  mówiącą o zdawaniu kart pracy do 10 kwietnia jako nie zgodną z literą prawa , gdyż każdy ma obowiązek rozliczyć się z kołem w danym roku gospodarczym tj. do 31 marca.  Pozostałe uchwały zostały przegłosowane tak jak brzmiały w zawiadomieniu  poza jedną gdzie wykreślono słowo ciężkich ( uchwała nr3) oraz uchwalono ilość psów które Zarząd może zakupić do wysokości 10.

Wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium. Koledzy Piechoccy zwrócili Zarządowi uwagę w sprawie nieprzestrzegania budżetu koła w poszczególnych działach , chodziło głównie o przekroczenie wydatków na utrzymanie kwatery myśliwskiej. W przyszłości o ile zdarzą się takie sytuacje należy zwołać Walne Nadzwyczajne , które skoryguje wydatkowanie  w budżecie.

Na zakończenie obrad podano bardzo smacznie upieczonego dzika w kaszce i warzywach przygotowanego przez Panią Elę Pielową. Przy tak zastawionym stole odbyło się już nieformalne zgromadzenie w  bardzo miłej atmosferze.

Szczegóły i dokładne sprawozdanie zostaną wkrótce opublikowane na stronie oraz rozesłane drogą elektroniczną jak i tradycyjną do wszystkich członków Naszego Koła.

Darz Bór

Prezes