Uwaga – zamiana miejsca polowania i termin balu karnawałowego K.Ł. „HUTNIK”


Koledzy

Dnia 12-01-2014r. polowanie zbiorowe odbędzie się w obwodzie nr 198, a polowanie  z obwodu nr 19 przeniesione zostanie na dzień18-01-2014 r. czyli zamiana . Wyjaśnienie zaistniałej zmiany zostanie przedstawione na zbiórce na polowaniu noworocznym 05-01-2014r.

Druga sprawa to organizacja balu karnawałowego. Termin zarezerwowanej sali w Zespole Pałacowym w Bądzowie ustalony jest na godz.19 dnia 25-01-2014r. Koszt od pary dla członków koła 100zł a dla zaproszonych 230 zł. Zgłoszenia do dnia 18 -01-2014 r. u łowczego lub u prezesa . Wpłaty za bal u osób przyjmujących zgłoszenia oraz u skarbnika. Nie zapłacenie przez gości zaproszonych będzie skutkowało obciążenie osób zapraszających. Dodatkowe infomacje na temat balu u prezesa i łowczego.

Koło zorganizuje powrót z balu do dyspozycji będzie bus.Dojazd na bal w własnym zakresie. Dla zamiejscowych będą miejsca hotelowe , w tym dla członków koła bezpłatne.

Na polowaniu noworocznym ustalono ,iż  ilość zaproszonych gości do dwóch par na parę z koła.

Darz Bór

Waldemar Charkow

P.S.

Bal organizowany jest przez nasze koło, nie mylić z balem trzech kół.