Psie problemy


Mijający sezon łowiecki pod względem nieszczęść wśród naszych wiernych towarzyszy łowów tj. psów należy do nieudanych . Poranione zostały psy Andrzeja , Sylwka i Darka.

W wyniku odniesionych ran na polowniu indywidualnym zginął Max pies Olka oraz autor tekstu stracił dobrze zapowiadającego się psa Rambo (potrącenie  przez samochód).

W przypadku Olka jest to strata poniesioa w trakcie polowania indywidualnego i uważam iż wszelkie koszty ponosi wlaściciel .Remedium na tego typu przypadki jest indywidualne ubezpieczenie ,ponieważ włąścicielami są sami myśliwi.

Olkowi i jego żonie szczere wyrazy współczucia ,dobrze wiem jakie uczucia z powodu straty Wami targają.Piszę o tym nie tylko z powodów powiadomienia kolegów o zaistniałych faktach ale również dlatego, gdyż za tymi nieszczęściami kryją się poniesione przez Naszych kolegów koszty leczenia , zakupu i są to naprawdę niemałe kwoty o czym żona  Olka wspomniała w dyskusji na naszej stronie .

Stanowisko zarządu w tej kwestii jest następujące :

  1. Od nowego sezonu 2014/2015 wszystkie psy na polowaniu zbiorowym będą ubezpieczone dodatkowo przez Koło na wypadek utraty psa jak i leczenia w wyniku poniesionych ran podczas polowania.
  2. Na polowaniach indywidualnych myśliwy( właściciel prawny) ponosi sam odpowiedzialność za swojego psa.

Psy zakupione przez zarząd koła i przekazane naszym myśliwym pod opiekę są formą promocji psów rasy myśliwskiej ale wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem ponosi opiekun , któremu przekazano psa. Koszty leczenia wynikające z odniesionych ran na polowaniu zbiorowym jak i przy poszukiwaniu postrzałków na polowaniu indywidualnym  ponosi koło ,ponieważ są one własnośćią koła i można na nie rozpisać koszty.

Pies zakupiony przez zarząd koła ma w stosunku do koła pewne zobowiązania tj.ma obowiązek bezpłatnego brania udzialu w polowaniach zbiorowych oraz każdy myśliwy ma prawo wypożyczyć psa do poszukiwania postrzałków.

W związku z powyższym zachęcamy do zakupów psów za pośrednictwem koła. Przy zakupie psa rasowego z rodowodem jest to niebagatelna kwota.

Ilość psów zakupiona przez koło zostanie ustalona na najbliższym WZC Naszego Koła.

Mam nadzieję iż w przyszłości nie będzie w Naszym Kole problemu związanego z naszymi pociechami. Do doprecyzowania zaistniałego problemu zachęcam wszystkich kolegów  na łamach naszej strony w celu uchwalenia zasad obowiązujących na przyszłość.

Prezes

Darz Bór