Prace gospodarcze w obw. 198


W dniach 9-10.04.2016 w obwodzie łowieckim nr 198 wykonywane były prace gospodarcze. Przegląd, naprawa i uzupełnianie grodzeń chroniących uprawy.

Kolejne prace zaplanowane są na 7-8 maja 2016 r.

Deklarację uczestnictwa myśliwi i kandydaci proszę zgłaszać do łowczego.