Polowanie Hubertowskie -2013r.


Dnia 3 – go listopada w obwodzie nr 198  odbyło się polowanie hubertowskie. Mimo ulewnego deszczu upolowano lisa oraz jednego dzika. Królem polowania został kolega Tadziu Gazda zarazem został Rycerzem św. Huberta, gdyż był to jego pierwszy dzik na polowaniu zbiorowym , zaznaczyć należy iż czekał na oficjalny chrzest tylko 14  lat. Cierpliwość kolega miał ogromną a św. Hubert poddał go wielkiej próbie czasu. Do tego sukcesu przyczyniła się niewątpliwie nasza eksportowa naganka co widać na załączonych zdjęciach.Dla naszej naganki był to bardzo ciężki dzień gdyż św. Hubert nie był łaskawy dla ich psów,ponieważ  pies kolegi Darka Rokaszewicza  wymagał interwencji lekarza weterynarii i został zawieziony na szycie ,a drugi z gończych kol. Sylwka miał również ranę na tylnej nodze. W tym miejscu należą się szczere podziękowania i wyrazy współczucia dla właścicieli psów a przede wszystkim dla samych poszkodowanych w walce z dzikim zwierzem. DARZ BÓR.

Dla wielu z nas był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń , najlepiej oddają to słowa poety Włodzimierza  Korsaka w wierszu Myślistwo :
MYŚLISTWO
Ma polowania wielki czar,
Człowieka zbliża do przyrody.
Czy wiatr, czy deszcz, czy mróz, czy skwar,
Nauczy znosić niewygody.
Pociąga las w swej duszy głąb,
Otwiera skarbów tajemnice,
I drzewo każde – sosna, dąb
Napawa pięknem nam źrenice.
Myśliwcem wielkim będzie ten,
Co zna przyrody pełne życie.
I w polu tu, i w lesie hen,
Panować nad nią umie skrycie.

MYŚLISTWO

Ma polowania wielki czar,

Człowieka zbliża do przyrody.

Czy wiatr, czy deszcz, czy mróz, czy skwar,

Nauczy znosić niewygody.