Polowanie Hubertowskie


Dnia 09-10-2014 roku na terenie obwodu nr 198 odbyło się polowanie Hubertowskie . Polowaliśmy przy 25  stanowiskach . Królem polowania został kol. Henryk Król (Król nad Trzema Królami). Jego trofeum  to pierwszy upolowany w karierze myśliwskiej Jeleń Byk .

Poza tym  pozyskano trzy dziki oraz jedną sarnę kozę. Na listę strzelców wpisali się koledzy Jarek Dziurzyński , Rafał Mościpan , Adam Czyż oraz  Kazimierz Gazda . Zaznaczyć należy, iż nie było na polowaniu pudlarza ,a zwierzyna pozyskana przez kolegów była śmiertelnie trafiona za pierwszym i jedynym strzałem. W związku z powyższym należą im się dodatkowe gratulacje , ponieważ pozyskana zwierzyna nie cierpiała . Na polowaniu w końcu zrehabilitowały się psy naszych kolegów Jurka i Marka Zgórskiego , które bardzo ładnie pracowały dając głos przy kontakcie ze zwierzyną oraz oszczekując w miejscu zalegania Jelenia byka .Do miłych akcentów zaliczyć należy również odznaczenie brązowym medalem zasługi łowieckiej kol. Tadeusza Gazdę .

Po zakończeniu odprawy i zabezpieczeniu broni wszyscy udaliśmy się na biesiadę myśliwską pod wiatę , w ten sposób zakończyliśmy bardzo udane polowanie Hubertowskie .  W tym miejscu  wydawałoby się ,że niespodzianek  nie będzie a jednak  (chleba naszego powszedniego Skarbniku nie żałuj). Mimo tego drobnego incydentu atmosfera była bardzo życzliwa i w dobrych nastrojach wszyscy się rozstaliśmy , do następnego udanego polowania.

Darz Bór

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA