Vive la France-Polowanie dewizowe


Dnia 11-12-2014 r.w obwodzie nr 198 odbyło się polowanie zbiorowe dla grupy z Francji (12 osób) zleconych przez firmę Hummel-Trvel. Prowadzącym polowanie był wice-łowczy Jerzy Zgórski , którego dobra passa od ostatniego polowania nie opuszcza , na pokocie był znowu Jeleń byk oraz 10 dzików , dwie sarny kozy i jeden lis. Niestety jeden niemiły incydent zakłócił polowanie , gdyż jeden z myśliwych nieumyślnie postrzelił psa prowadzącego polowanie kol. Jurka. Lekarz weterynarii uznał za niecelowe ratowanie życia psa z uwagi na nikłe szanse przeżycia zabiegów ratujących życie a przede wszystkim na wielkość odniesionych ran w związku z czym pies został uśpiony.Polowanie pod względem organizacyjnym było bardzo dobrze przygotowane tj. naganka wraz z psami była wynajęta z pod Gubina wraz z naszymi myśliwymi , w sumie naganiaczy było 9-ciu oraz tyle samo psów. Do patroszenia wynajęto Prezesa i Skarbnika Naszego Koła , oczywiście bezpłatnie. Nad oprawą muzyczną czuwał sygnalista ze szkoły leśnej z Głogowa .Polowanie rozpoczęto o godz 8, a zakończono o godzinie 15:30 z przerwą na śniadanie o godz.12. W sumie wzięto 6 miotów i w każdym była zwierzyna.
Na koniec sprawozdania z polowania chciałbym w imieniu Zarządu podziękować wszystkim uczestnikom polowania a w szczególności Naszym myśliwym , którzy bezinteresownie pomagali w organizacji polowania tj. Jankowi Droździe , W. Żukowskiemu , Andrzejowi , Tadkowi i Kazikowi Gaździe, G. Knysakowi , Markowi Zgórskiemu oraz kandydatowi Adrianowi Kuśmierzowi. Tak udane polowanie dewizowe pozwoli w części zrekompensować koszty organizacji polowań zbiorowych lub koszty odszkodowań .
Darz Bór
Waldek Charkow

  • Dekoracja króla polowania