Odznaczenia Łowieckie dla Koła i jego członków


Dnia 11 czerwca 2014 roku Kapituła Odznaczeń PZŁ w Warszawie przyznała następujące medale :

1. Srebny Medal Zasługi Łowieckiej kolegom : Stanisławowi Kozłowskiemu  i Jerzemu Zgórskiemu,

2.Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej dla Koła Łowieckiego ” Hutnik” w Głogowie oraz koledze Tadeuszowi Gaździe.

Wszystkim kolegom serdecznie gratuluję w imieniu członków Naszego Koła  oraz własnym.

Darz Bór

Prezes