Maniów – 08 czerwca 2014 r.WZC K.Ł. „HUTNIK”


Dnia 8 czerwca 2014r. o godz. 10 w sali wiejskiej położonej w miejscowości Maniów 34 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Naszego Koła.

Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy. Obecność kolegów obowiązkowa  .

Wykaz uchwał oraz porządek obrad na stronie zastrzeżonej .

Darz Bór

Prezes