Kynologia-Płochacz Niemiecki


       Zarząd koła w sierpniu 2013r.  zakupił na koło dwa psy z hodowli Marka Brzechwy (Nadodrzańskie Łęgi)- płochacze niemieckie (suki) , którymi opiekują się kol. Grzegorz Knysak zam . w Jerzmanowej oraz kol. Tadeusz Gazda zam. w  Jasionnej. Mamy nadzieję iż w/w psy przyczynią się do udanych łowów w polowaniach na słonki, bażanty,kuropatwy i kaczki oraz na polowaniach zbiorowych.Kolegom opiekującymi się naszymi psami życzymy samych sukcesów w ułożeniu oraz  na wystawach i na konkursach psów użytkowych.

Darz Bór

Metryki Gaja i Gala