Harmonogram dyżurów


Od 01-05-2015r. do 31-06-2015r.  w obwodzie nr 198 odbywają się dyżury,które mają na celu ochronę upraw rolnych przed szkodami,wyrządzanymi przez zwierzynę łowną , zwłaszcza dziki.
Zarząd Koła prosi kolegów o poważne potraktowanie wyjazdów z uwagi na rosnące koszty odszkodowań z roku na rok . Nie jest to tylko Nasza wina ,ponieważ wzrost populacji dzika nie zależy tylko od ilości pozyskanej zwierzyny. Wpływ na wzrost populacji ma przede wszystkim duża ilość upraw wysokobiałkowych tj. kukurydzy oraz zmiana klimatu wyraźne ocieplenie (brak mroźnych zim). Presja środowiska rolniczego na redukcję populacji dzika jest bardzo duża , co ma odzwierciedlenie w skróconym okresie ochronnym na dziki- lochy oraz w naciskach administracji leśnej na wzrost pozyskania w dzikach , gdzie odgórnie plan podniesiono  o 50%. Sprawa jest dla Nas ważna ,ponieważ realizacja planów łowieckich w zakresie odstrzałów będzie brana pod uwagę przy wydzierżawianiu obwodów łowieckich.Poniżej plik z dyżurami.

ARKUSZ DYŻURY
Darz Bór
Waldemar Charkow