Bal myśliwski 2016


images

Zarząd Koła zaprasza członków koła na „Bal myśliwski”. Bal odbędzie się w nowym miejscu, w miejscowości Szlichtyngowa, w restauracji Fin de Siecle 06.02.2016 r. przy akompaniamencie Zespołu Młodzi Zacharzewscy. Dla „par” myśliwych KŁ Hutnik wstęp pokrywany jest z budżetu Kola. Zaproszeni przez myśliwych goście uiszczą opłatę w wysokości 250 zł od pary. Zarząd prosi myśliwych o deklaracje ilości zapraszanych gości. Informacje […]

Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016


Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016 i Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i przystrzelania broni kulowej dla Członków Koła Łowieckiego „HUTNIK”. Po usunięciu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszej strony przekazuję w imieniu Zarządu Koła kilka istotnych informacji: 1. Został opracowany plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016. Do Kolegów, którzy udostępnili swoje adresy e-mail został on […]

Zmiany kadrowe w Zarządzie Naszego Koła


W dniu 17-05-2015r. w miejscowości Bądzów odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego Koła. Do zmian doszło w dwóch funkcjach tj.Prezesa i Skarbnika . Wyniki wyborów są następujące : nowym Prezesem  koła został kol. Krzysztof Kuśmierz ,a Skarbnikiem kol. Sylwester Rokaszewicz, pozostałe stanowiska bez zmian tj. Łowczym jest kol. Stanisław Kozłowski , Wicełowczym kol. Jerzy Zgórski […]

Plan obrad WZC Koła Łowieckiego „HUTNIK”


W związku z wcześniejszym artykułem publikuję plan WZC Naszego Koła. Poza tą formą powiadomienia będą rozesłane pocztą e-mail do kolegów zawiadomienia jak i zwykłą do tych ,którzy nie posiadają elektronicznych nośników  informacji , zgodnie z uchwałą poprzedniego WZC. Powiadomienie WZC BĄDZÓW 17.05.2015r Darz Bór Prezes Waldemar Charkow

Harmonogram dyżurów


dzik w kukurydzy

Od 01-05-2015r. do 31-06-2015r.  w obwodzie nr 198 odbywają się dyżury,które mają na celu ochronę upraw rolnych przed szkodami,wyrządzanymi przez zwierzynę łowną , zwłaszcza dziki. Zarząd Koła prosi kolegów o poważne potraktowanie wyjazdów z uwagi na rosnące koszty odszkodowań z roku na rok . Nie jest to tylko Nasza wina ,ponieważ wzrost populacji dzika nie […]