Koło łowieckie „Hutnik” Głogów – Historia


W 1970 r do pracy w Hucie Miedzi Głogów w budowie przybywało coraz więcej pracowników. Grupa hutników i zaprzyjaźnionych myśliwych z innych kół oraz entuzjaści łowiectwa zebrali się, aby powołać koło łowieckie. W kwietniu 1970 r. na zebraniu zainteresowanych powołano przyzakładowe Koło Łowieckie „Knieja” przy Hucie Miedzi Głogów. Wniosek Założycieli KŁ „Knieja” do Powiatowej Rady Łowieckiej w Głogowie o przyjęcie koła do Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki nie został rozpatrzony pozytywnie.

Kilka miesięcy wcześniej kilku myśliwych pracujących w przedsiębiorstwach budujących hutę założyło Koło Łowieckie Hutnik w Nowej Soli. Koło to wystąpiło o przydzieleni obwodu nr 227 w rejonie Lubsko-Tuplice, który dzierżawiło Koło Łowieckie ”Górnik” z Lubina, ale wniosek został rozpatrzony odmownie.

Wojewódzka Rada Łowiecka w Zielonej Górze mając do czynienia z sytuacją, że jedno Koło nie może uzyskać obwodu a drugie nie może uzyskać rejestracji, postanowiła zaproponować obu kołom połączenie. Spotkanie członków obu kół odbyło się 14.07.1970 r. Zebrani uchwalili powołanie Koła Łowieckiego „Hutnik” przy Hucie Miedzi Głogów. Założycielami KŁ Hutnik zostali koledzy, którzy złożyli akces założycielski KŁ „Knieja”. Na wniosek założycieli Powiatowa Rada Łowiecka uchwałą nr 1/70 z dnia 21.07.1970 r. przyjęła Koło Łowieckie Hutnik przy Hucie Miedzi Głogów do Polskiego Związku Łowieckiego, a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) w Głogowie zarejestrowało koło pod numerem 6 w dniu 23.07.1970 r.

Na opiekuna Koła w sprawach organizacyjnych wyznaczono kol. Jerzego Makarewicza.

Pierwszy Zarząd Koła 1970/1971

Kol. Zbigniew Pachoń – przewodniczący

Kol. Janusz Romaczyk – wiceprzewodniczący

Kol. Teodor Czechmanowski – łowczy

Kol. Czesław Sławik – sekretarz

Kol. Jan Macura – Skarbnik

Przed Zarządem Młodego Koła oprócz zadań organizacyjnych, stanęły dwa najważniejsze zadania, tj. szkolenie kandydatów i pozyskanie obwodu łowieckiego.

 

Historia pozyskania pierwszego obwodu łowieckiego.

Koło Łowieckie „Szarak” Grębocice  miało zostać przymuszone do rezygnacji z dzierżawy jednego z obwodów na rzecz KŁ z Nowej Soli. Otrzymawszy taką informację, członkowie założyciele podjęli rozmowy z Kołem Łowieckim „Szarak” Grębocice w temacie odstąpienia obwodu nr 215 w okolicy m. Jerzmanowa niepowstającemu kołu z Głogowa. Odstąpienie obwodu nastąpiło za zwrotem kosztów zagospodarowania. Sumę wyłożyli z własnych pieniędzy (kredyty zaciągnięte w banku) Kol: T Czechmanowski, J.Fabiński, J Romańczyk.
W ten sposób w momencie rejestracji Koło miało zapewniony obwód łowiecki i formalnie uchwałą PPRN z dnia 5.09.1970 r obwód  nr 215 został przydzielony KŁ „Hutnik” w Głogowie.

W grudniu 1970 r koło uzyskało drugi obwód łowiecki nr 125 w okolicy m. Osiecznica k/Krosna Odrzańskiego. W pozyskaniu tego obwodu zasłużył się kol. Czesław Sławik.

Koło Łowieckie „Hutnik” Głogów aktywnie uczestniczy w życiu PZŁ, w 1971 r buduje na strzelnicy w Chynowie k/Zielonej Góry wieżę szkoleniową typu bażant, a. kol. Fabiński i kol. Kokot uczestniczą w Światowej Wystawie Łowieckiej w Budapeszcie.

 

 fot. Sp. Jerzy Fabiński.

W 1974 r Koło traci obwód łowiecki nr 125.

W 1975  Koło uzyskuje dzierżawy na trzy obwody:

– nr 7 (okolice Głogowa i Huty Miedzi) – obwód polny (3920 ha),

– nr 10 (poprzednio nr 215) – obwód polno-leśny (3040) ha

– nr 121 (okolice m. Jasień, Lubsko) – obwód leśny (3730 ha)

1981 rok. Stan wojenny zastaje myśliwych z KŁ Hutnik na polowaniu na zające w obw. Nr 7, które dało rekordowy pokot 176 zajęcy. Uzbrojeni po zęby w dubeltówki i śrut nr 1 myśliwi nie byli niepokojeni przez inne „grupy zbrojne”, w obawie przed ewentualnym starciem, a wieczorem tego dnia broń zostaje przekazana do depozytu.

Rok 1985 Przynosi podpisanie umów dzierżawnych na kolejne lata, starania Koła o powiększenie obw. Nr 10 przynoszą pozytywny skutek.

Kolejne lata płyną na pracy w łowiskach, w roku 1990 Koło obchodzi 20-lecie istnienia. Uroczystości odbywają się na terenie obw. 126 (poprzednio 121,132) koło liczy wówczas 48 członków i 9 kandydatów.

W latach 90-tych KŁ „Hutnik” aktywnie włącza się w hodowlę i introdukcję daniela, podejmuje również próbę z hodowlą dzikich królików – są to duże wyzwania finansowe . Kol. Jerzy Fabiński hoduje psy myśliwskie rasy jagdterier.

W pod koniec lat 90 nastąpił rozłam w kole i cześć kol. odeszła i utworzyła nowe Koło Łowieckie „Batalion” w Lesznie

Pozostała w KŁ „Hutnik” grupa myśliwych borykając się głównie z problemami finansowymi, utrzymała dzirżawy obwodów i doprowadziła do ponownego rozkwitu Koła. W 1998 r Koło nabyło nieruchomość w obwodzie 126. Wspólnymi siłami wyremontowano zabudowania i urządzono kwaterę myśliwską – domek myśliwski z kilkoma pokojami, kuchnią, łazienką i pomieszczeniami gospodarczymi.

 

W 2006 r wybudowano w obwodzie 126 wiatę z paleniskiem, która służy do obsługi polowań zbiorowych

Koło kultywuje tradycje i zwyczaje  łowieckie. Nawiązano współpracę z Zespołem Sygnalistów Myśliwskich w Głogowie, członkowie zespołu uczestniczyli w polowaniach zbiorowych uświetniając je swoją grą i sygnałami. Koło „Hutnik” uczestniczy w działaniach integracyjnych środowiska łowieckie z terenu powiatu głogowskiego organizując i współorganizując z innymi kołami bale myśliwskie oraz polowania integracyjne.

Koło Łowieckie „Hutnik” współpracuje ze szkołami podstawowymi w Jerzmanowej, Serbach, Głogowie (SP 14)  i Jasieniu.

Nestorem jest kol. Zdzisław Kokot – członek założyciel.

 Fot. Kol. Zdzisław Kokot – członek założyciel KŁ Hutnik