Prace gospodarcze w obw. 198


Prace gospodarcze

W dniach 9-10.04.2016 w obwodzie łowieckim nr 198 wykonywane były prace gospodarcze. Przegląd, naprawa i uzupełnianie grodzeń chroniących uprawy. Kolejne prace zaplanowane są na 7-8 maja 2016 r. Deklarację uczestnictwa myśliwi i kandydaci proszę zgłaszać do łowczego.

Kurs gry


Róg myśliwski

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie gry na instrumentach łowieckich. Chętni proszę zgłaszać się do sekretarza koła w terminie do 31.03.2016 r.

Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016


Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016 i Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i przystrzelania broni kulowej dla Członków Koła Łowieckiego „HUTNIK”. Po usunięciu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszej strony przekazuję w imieniu Zarządu Koła kilka istotnych informacji: 1. Został opracowany plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016. Do Kolegów, którzy udostępnili swoje adresy e-mail został on […]

Zmiany kadrowe w Zarządzie Naszego Koła


W dniu 17-05-2015r. w miejscowości Bądzów odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego Koła. Do zmian doszło w dwóch funkcjach tj.Prezesa i Skarbnika . Wyniki wyborów są następujące : nowym Prezesem  koła został kol. Krzysztof Kuśmierz ,a Skarbnikiem kol. Sylwester Rokaszewicz, pozostałe stanowiska bez zmian tj. Łowczym jest kol. Stanisław Kozłowski , Wicełowczym kol. Jerzy Zgórski […]

Harmonogram dyżurów


dzik w kukurydzy

Od 01-05-2015r. do 31-06-2015r.  w obwodzie nr 198 odbywają się dyżury,które mają na celu ochronę upraw rolnych przed szkodami,wyrządzanymi przez zwierzynę łowną , zwłaszcza dziki. Zarząd Koła prosi kolegów o poważne potraktowanie wyjazdów z uwagi na rosnące koszty odszkodowań z roku na rok . Nie jest to tylko Nasza wina ,ponieważ wzrost populacji dzika nie […]