Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016


Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016 i Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i przystrzelania broni kulowej dla Członków Koła Łowieckiego „HUTNIK”. Po usunięciu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszej strony przekazuję w imieniu Zarządu Koła kilka istotnych informacji: 1. Został opracowany plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016. Do Kolegów, którzy udostępnili swoje adresy e-mail został on […]

Zmiany kadrowe w Zarządzie Naszego Koła


W dniu 17-05-2015r. w miejscowości Bądzów odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego Koła. Do zmian doszło w dwóch funkcjach tj.Prezesa i Skarbnika . Wyniki wyborów są następujące : nowym Prezesem  koła został kol. Krzysztof Kuśmierz ,a Skarbnikiem kol. Sylwester Rokaszewicz, pozostałe stanowiska bez zmian tj. Łowczym jest kol. Stanisław Kozłowski , Wicełowczym kol. Jerzy Zgórski […]